Uyku Probleminin en yaygın 5 hatası

Carousel Fashıon Show Göz Kamaştırdı

Günlük Hayatta Enerjiden Nasıl Tasarruf Edilir

Kadınların Rolünü Güçlendiriyoruz

Kadın Girişimcilere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar

Saç Bakımında Kilin Önemi

Gülben Ergen Bursalı Hayranlarıyla Buluştu

Sermayesiz İş Fikirleri Nelerdir?2019 Yılı KOSGEB Destek Programları

Özellikle yeni işletme kuracaklar, işlerini geliştirecekler ya da inovasyon fikirleri olanlar bu fikirleri için finansal bir destek arıyorlarsa mutlaka KOSGEB´in 2019 yılı desteklerine göz atmalılar.

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kendi işini kurmak isteyen girişimci bireylere destek sağlamakta olan bir kurumdur. 2019 yılında da bu desteklerini 5 ana başlık altında sağlayacaklar. Peki bu 5 ana başlık neler, hangi konularda destek verilecek?

Girişimcilik Desteği

Girişimciler bu başlık altında iki ayrı kategoride destek görecekler.

  1. Girişimcilik Destek Programı: ülke genelindeki ekonomik durum baz alınarak kalkınmanın en iyi şekilde sağlanabilmesi adına ve istihdam sorunlarına çözüm olabilecek bir finansman desteğidir. Bu çerçevede sağlanabilecek toplam destek tutarı 150.000 TL´dir. Bu tutarın 50.000 TL´si hibe şeklinde, 100.000 TL´si ise kredi şeklinde kullanılıyor. Program dahilinde destek görebilmek için yapılması gerekenlerden biri 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi´ne katılım sağlamaktır. Bu eğitimler tamamen ücretsizdir.

KOSGEB destek sağlayacağı sektörleri Nace kodları ile sıralamaya koymuştur. Bu desteklerden faydalanabilmek için bir iş planı hazırlanması gerekmektedir. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitimlerde bir iş planının nasıl hazırlandığı püf noktalarına kadar anlatılıyor. Alacağınız destek ile kendi iş yerinizin patronu olabilirsiniz.

  1. Girişimciliği Geliştirme Programı: Bu programın amacı iş kurmaya niyetlenmiş bireylere faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli olan beceri ve donanımı kazandırma, kurulan işin planlarını inceleyerek ulaşılan başarıya göre destek sağlamaya devam etme, yeni işletmelerin devamlılığını sağlayabilmeleri için desteklemektir. Bu kapsamda sağlanan destek tutarı geleneksel girişimciler için 60.000 TL ve ileri girişimciler için 360.000 TL´dir.

Verilecek olan destekler mevzuatta detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Geleneksel girişimci programı olarak nitelendirilen grup, işletmelerin yeni kuruldukları zaman diliminde devamlılığını sağlayabilmesi adına sağlanan finansmandır. İleri girişimcilik ise yenilikçi, sanayi üretimlerinde teknolojiden yararlanan ve dijital bir çalışma ortamında imalat yapan işletmelerdir.

/resimler/2019-3/23/1732240183256.jpg

Ar-Ge ve İnovasyon Destekleme Programı

Bu program bilim ve teknolojiyi temel alan ve yenilikçi fikirlere sahip KOBİ´lerin girişimcilerine destek, hizmet, fikir yahut üretim konusunda ortaya çıkarılmış projelere finansman sağlamaktadır. Destek almak isteyen kişi veya kurumların hazırlanan projeler ile KOSGEB´e başvuru yapması ve sonrasında veri tabanına kayıt olması gerekmektedir. Başvuruda gösterilen proje ön incelemeye alınarak değerlendirme kuruluna yönlendirilir ve belirli bir süre zarfında incelemeleri tamamlayan kurul başvurunun kabul edildiğini veya reddedildiğini açıklar.

Kabul edilen projenin sorumlusu veri tabanına kayıt yaptırır. Taahhüt belgesinin imzalanması ile başlayan destek programı, girişimcilere kullanım bedeli talep etmeden işlik tahsisi veya kira desteği sağlar. Bunun yanında proje dahilinde ihtiyaç duyulan araç-gereçler alınır ve yazılım desteği sunulur. Çalışan personele ise net aylık tutarı üzerinden hibe desteği sağlanır. Geliştirilen projelerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı amacı ile geri ödemesiz ve %100 oranında proje geliştirme desteği sağlanır. Kabul edilen projelere 750.000 TL´ye varan tutarlarda destek ödemesi yapılır.

Endüstriyel Uygulama ve Destek Programı

Üretimin sağlanması, üretim kalitesinin arttırılması ve üretim maliyetlerinin azaltılması için sunulan destek programıdır. Destek üst limiti 818.000 TL´dir ve %75´e varan oralarda personel gideri, yazılım, kira, makine ve teçhizat tasarımı gibi alanlarda destek sağlar. İşletmeler bu programdan sadece bir defa yararlanabilmektedir.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ürünler için ticari özellik kazanımı, ülke ekonomisine kattı değer ve ihraç edilebilme açısından sağlanan destektir. Teknolojik ürün deneyim belgesi sahipleri, patent altında olan, araştırma enstitüleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda veya doktora çalışmalarında oluşturulmuş; ilk örnek çalışmaları bitmiş ve kullanım sözleşmesi yoluyla devralınan işletmeler KOSGEB´in sağladığı bu programdan faydalanabilirler. Bu desteğin tutarı 5.000.000 TL´dir.

Stratejik Ürün Destekleme Programı

Cari açığın azaltılması, KOBİ´lerin özgüven kazanması, ithalata uygun ürünlerin yerli ve millileştirilmesi, yerli ürün oranının arttırılması ve teknolojinin her alanda yaygınlaşması için verilen destektir. Desteğin üst limiti 5.000.000 TL´dir ve projenin tamamlanma süresi 3 yıl olarak belirlenir.

/resimler/2019-3/23/1733192371859.jpg

İşletme Geliştirme, Büyütme ve Uluslararası Hale Getirme Desteği

Açılan işletmelerin geliştirilmesi, büyümesi ve yurt dışına açılması gibi bir vizyona sahip olmaları için 8 madde ile sağlanan destektir.

  1. İşletme Geliştirme Destek Programı: KOBİ´ler için rekabetçi bir ortam oluşturmak, markalaşmayı arttırmak ve gereksinimlerin karşılanması amacıyla verilen destektir. Destek üst limiti 290.000 TL´dir.
  2. KOBİ Gelişim Destekleme Programı: Kobilerin ülke ekonomisinde sahip olduğu payın artması ve verimlilik sağlanması için sağlanan destektir. 300.000 TL geri ödemesiz finansman ve 700.000 TL kredi imkânı sunar.
  3. Genel Destek Programı: İşletme geliştirme programı dahilinde olması sebebiyle bu yıl başvuru alımı kabul edilmemektedir.
  4. İş Birliği Güç Birliği Destek Programı: Kobileri ortak bir paydada ve fikirde buluşturarak faaliyetlerinde birbirlerine her açıdan destek olmaları amacıyla gerçekleştirilen destektir. Destek üst limiti 1.500.000 TL´dir.
  5. Uluslararası Kuluçka Mrk. Hızlandırıcı Destek Programı: Bu programın asıl amacı ülkemizde yapılan faaliyetlerle elde edilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer almasını sağlamaktır. Destek üst limiti 60.000 Amerikan Doları´dır.
  6. KOBİ Proje Destek Programı: Bu yıl başvuru almayacaktır.
  7. TEKNOPAZAR Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: Teknoloji bazlı çalışan Kobilerin daha rekabetçi bir ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri, ar-ge faaliyetleri sonrasında ticarileşme adımları atabilme adına sağlanan destektir. Destek üst limiti 150.000 TL´dir.
  8. Tematik Proje Destek Programı: Bu yıl başvuru almayacaktır.

KOBİ Finansman Destekleri

Kredi Faiz Desteği: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla sağlanan destek programıdır. Toplamda 300.000 TL´ye varan tutarlarda faiz desteğini kapsar.

Gelişen İşletmeler Pazarı Kobi Destek Programı: Borsa İstanbul piyasasında işletmeler için verilecek olan 500.000 TL tutarında destek sağlar.

Laboratuvar Hizmetleri

İşletmelerde üretilen ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunun sağlanması ve yurt dışındaki rakip firmalar ile aradaki rekabeti arttırması amacıyla 9 ilde toplam 11 tane laboratuvar desteği sağlanmaktadır. Bu laboratuvarlarda yapılacak olan testlerden doğacak masrafların %50´si KOSGEB tarafından sağlanacaktır.