Regl döneminde tüketilmesi gereken besinler 

İşinize uygun doğru saç rengi nasıl seçilir?

Bavul hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ KADIN CEO’LARI BULUŞMASI

Ev Hanımlarına Kendi İşlerini Kendileri Kurabilmeleri İçin Faizsiz Kredi Yardımı

Kırışıklıklardan kurtulmak için doğal yöntemler

Pop Dünyasının Yeni Nesil Dev İsimleri Bir Arada

Sermayesiz İş Fikirleri Nelerdir?Girişimcilere Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar

Küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlayan iş sahiplerini birbirleri ile tanıştırıp geleceğe yönelik daha büyük girişimler ortaya çıkmasına yardım eden birçok kurum ve kuruluş vardır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışma yürüten bir kurum olan KOSGEB, KOBİ olarak adlandırılan işletmelere sunduğu desteklerle bilinmektedir. KOSGEB veri tabanına kayıt olmuş olan işletmeler, KOBİ olduklarına dair beyannemelerini doldurup gönderdiklerinde, kurumun sağladığı destekler için başvuru hakkı kazanmış olur.

www.kosgeb.gov.tr

ABİGEM

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri Ağı

2002 yılında TOBB öncülüğünde kurulan bu ağ, küçük işletmelere ve girişimcilere destek sağlayan bir Avrupa Birliği fonudur. Kurum, verdiği danışmanlık hizmeti ve profesyonel eğitimleriyle, KOBİ´lerin ulusal ve uluslararası ortamlardaki rekabet gücünü artırma amacını taşımaktadır. ABİGEM, KOBİ´lerin kendilerini geliştirmek için destek alacakları öncelikli adres olma amacındadır. ABİGEM´lerin vereceği danışmanlık hizmetleri ve eğitimlere ilgi gösteren birçok girişimci bulunmaktadır. Çünkü, ABİGEM, bütün çalışmalarını, bölgede bulunan KOBİ´lerin işletmlerini dikkate alarak yapmaktadır. Bunun yanıda, ABİGEM´ler, yeterli donanımda yerel danışmanların yetişmesi ve ülkemizde, KOBİ uzmanları sayısının artması için de önemli çalışmalar yapmaktadır. ABİGEM ağı için AB tarafından sağlanan fon, 50 Milyon Euro´ya ulaşmıştır.

http://www.abigem.org

İŞGEM

İş Geliştirme Merkezleri

İŞGEM´in işlevi, küçük girişimcilerin yeni işler kurmasını ve onları geliştirmesini daha kolay hale getirmektir. Böylece, yeni açılan küçük işletmelerin hayatta kalma oranında artış olur. İŞGEM, bünyesinde barındırdığı birçok yeni işletmeye çeşitli alanlarda destek vermektedir. Bunların arasında, yönetim danışmanlığı, iş yeri için mekan desteği, ofis ekipmanlarında ortaklık ve ofis hizmetleri başı çekmektedir. Böylece, yeni girişimcilerin, iş kurması daha kolay bir hal alır ve daha kolay şekilde büyürler.

Etohum

Etohum, internet üzerinde şirket kurmak isteyen girişimceler ile, yatırımcılar ve profesyonelleri bir araya getirme amacında olan bir hızlandırmacı tohum yatırımcılık projesidir. Hızlandırma süreci, her ay Aralık ayında başlar Şubat ayında sona erer. Bu süreçte, girişimci olmak isteyenler için, işe başlama bilgileri verilir. Uygum girişimcilik ortamının sağlanması amacıyla çalışmalar yapılır. Ortaya konulan iş planının, yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi sağlanmaya çalışılır. Bu süreci tamamlamayı başaran 40 girişimci, Etohum Yatırımcı Kulubü´nde yatırımcılara sunum yapma hakkını elde eder. Etohum, sanılanın aksine bir yarışma değildir. Asıl amacı, bilgi vermek ve girişimci adaylarını yönlendirerek onları doğru iş alanlarına yöneltmektedir.

http://www.etohum.com

TTGV

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

TTGV, birçok farklı özel sektör, kamu ve şemsiye kuruluşun ve gerçek kişinin bir araya gelmesi ile kurulan bir vakıfıtır. Türkiye ile Dünya Bankası tarafından imzalanan bir anlaşma sonrasında kurulduğundan, kanunla kurulmuş vakıf statüsü vardır. Ar-GE projelerinin yanında, çevre projeleri ve stratejik odak konulu projelere destek verir.

http://www.ttgv.org.tr/tr

TESKOMB

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği

Ülkemizde çokça bulunan esnaf ve sanatkarların finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş bir üst kooperatifi örgütüdür. TESKOMB, ülkemizde faaliyet gösteren birçok esnafa,  işletme kredisi, tesis kredisi, iskonto kredisi, taşıt onarım kredisi gibi alanlarda kredi sağlamaktadır.

http://www.teskomb.org.tr/index.asp

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, 2011 yılında kurulmuş bir bakanlıktır. Bakanlığın amaçları arasında, ihracata dayalı büyüme modelini desteklemek ve daha çok gelişmesini sağlamak vardır.  İhracata dayalı büyüme modelini daha diri ve güçlü tutabilmek için, politikaların gözden geçirilmesinin gerekliliği dolayısıyla kurulmuş bir bakanlıktır. Yerli firmaların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmalarına olanak sağlamak bu bakanlığın temel amaçları arasında en tepelerde yer almaktadır. Firmalara verilen desteğin türü değişkenlik göstermekle birlikte, ihracat destekleri, eğitim hizmetleri, yönetim danışmanlığı, teknik müşavirlik hizmeti gibi uygulamalar vardır. Ekonomi Bakanlığı´nın teşvikleri sayesinde, birçok firma ayakta kalmayı başarmıştır.

http://www.ekonomi.gov.tr/

Türk Eximbank

Kuruluşun asıl amacı, ihracata yönelik olarak üretim faaliyeti gösteren imalatçıları ve yurt dışı pazarlarında faaliyet halinde olan girişimcileri, finansal açıdan desteklemektir. Temel amaçlar arasında, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek de bulunmaktadır. Böylece, ihracat hacmi daha kolay şekilde artırılır. Yeni pazarlara daha kolay şekilde girilir. Kurum, bu alanlarda gösterdiği faaliyet sayesinde, birçok girişimciye çok önemli faydalar sağlamıştır.

http://www.eximbank.gov.tr

TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

TSKB´nin temel varlık amacı, özel sektörde faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik krediler sağlamaktır. Müşteriye özel olarak verilen danışmanlık hizmeti sayesinde, Türkiye ekonomisinin büyümesine çok önemli boyutlarda destek olmaktadır. 1950 yılında faaliyet göstermeye başlayan kuruluş, günümüze değin birçok önemli projeye imza atmış ve birçok firmanın ve girişimcinin, daha kolay şekilde piyasada varlıklarını sürdürmesini sağlamıştır.

http://www.tskb.com.tr

TGMP

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı

Mikrokredi, son yıllarda girişimcilerin en çok duydukları terimlerin başında gelir. Mikrokrediden en çok yararlananlar, genellikle dar gelirli, kendi parasını kazanmak isteyen ev hanımlarıdır. TGMP, ülkemizde yoksulluğu en alt seviyeye indirmek amacıyla, kendi işini kurmak isteyen birçok evhanımına, küçük krediler vermektedir. Teminat veya kefalet gerektirmeyen mikrokredi sistemi sayesinde. Birçok kadın, ekonomi içinde önemli roller edinmiştir.  Programın amacı, dar gelirli kadınların, aile bütçesine katkı koymalarına imkan sağlamaktır.

http://www.tgmp.net/tr/

KGF

Kredi Garanti Fonu

KOBİ´lerin en büyük sorunlarının başında teminat yetersizliği gelmektedir. KGF´nin temel amacı ise, KOBİ´lerin, ihtiyaç duydukları finansal desteği almalarını kolaylaştırmaya çalışmaktır. KGF´nin yaptığı şey aslında en basit tanımıyla, KOBİ´lerin kredi almak için ihtiyaç duydukları kefil rolünü almalarıdır. Böylece, KOBİ´lerin finansmana erişimleri önündeki engeller ortadan kalkar. KOBİ´lerin piyasadaki rekabet güçleri yükselir. Ayrıca, kayıt dışı borçlanmanın da önüne geçilmiş olur. Girişimcilik ve istihdamda artış meydana gelir.

http://www.kgf.com.tr/index.php

Kalkınma Ajansları

Kalkınma ajansları, Türkiye için önemi oldukça büyük kurumlardır. Bu kurumların temel amacı, ülkemizin farklı bölgeleri arasındaki eşitsizliklerin azalması ve bölgesel kalkınmanın daha iyi şekilde sağlanmasıdır. Bu ajanslar, Devlet Planlama Teşkilatı koordisyonunda kurulmuştur ve özerk yapıya sahiplerdir.  Güçlü kuruluşlar olsalar da, yaptırım uygulayıcı konumda değillerdir. Bu ajansların asıl görevi, özel sektör girişimleri, kamu ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğini desteklemek ve yerel potansiyeli açığa çıkartmaktır.

Kalkınma ajansları, yerel idareleri, meslek kuruluşlarını, kar amacı güden işletmeleri, kooperatifleri ve birlikleri, üniversiteleri, farklı şekillerde desteklemektedir. Doğrudan yapılan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği, bu destekler arasında en çok öne çıkan destekler konumundadır.

İŞKUR

İŞKUR, ülkemizde işverenleri ve iş arayanları buluşturma konusunda en başarılı proje konumundadır. İşgücü piyasasındaki ihtiyaçlara gçre, iş ve işçi bulmaya yönelik hizmet vermek, kurumu temel işlevidir. Ülkedeki istihdamı artırmaya yönelik projeler düşünmek ve uygulamak, istihdamı kolay hale getirmek, İŞKUR´un kuruluş amacını belirtir. Ayrıca, işini kaybedenlere, yeni işlerine kavuşana kadar bir süreliğine gelir desteği vermek de İŞKUR´un amaçları arasındadır. Kurum tarafından verilen destekler arasında, meslek eğitim, eğitim programları, gençlerin ve kadınların istihdamlarını yönelik projeler sayılabilir. Bu teşvikler sayesinde, birçok girişimci daha kolay şekilde iş kurar hale gelmiştir.

http://www.iskur.gov.tr