Uyku Probleminin en yaygın 5 hatası

Carousel Fashıon Show Göz Kamaştırdı

Günlük Hayatta Enerjiden Nasıl Tasarruf Edilir

Kadınların Rolünü Güçlendiriyoruz

Kadın Girişimcilere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar

Saç Bakımında Kilin Önemi

Gülben Ergen Bursalı Hayranlarıyla Buluştu

Sermayesiz İş Fikirleri Nelerdir?İş hayatında kadınlara eşitlik mümkün gözükmüyor --

İş hayatında kadınlara eşitlik mümkün gözükmüyor


Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve Mercer´in birlikte gerçekleştirdiği Kadınların İş Gücüne Katılımı Araştırması´nın sonuçları açıklandı. Davos Ekonomik Forumu´nda açıklanan sonuçlara göre, kadının iş hayatındaki yerinin sağlamlaştırılması ve geliştirilmesi için geleneksel metotlar yeterli değil.

42 ülkeden 1.3 milyonu kadın olmak üzere, 3.2 milyon çalışanın katıldığı Kadınların İşgücüne Katılımı Araştırması, dünya genelindeki çalışan kadınların iş dünyasındaki yerinin istenilen düzeyde olmadığını gösterdi. İşin daha da kötü yanı, gelecek on yıl içerisinde iş gücünde bir eşitlik olmayacak gibi gözüküyor.

 

Kadınlar erkeklerden hâlâ çok geride.


Bu araştırmaya Amerika/Kanada´dan %31, Avrupa´dan %21, Latin Amerika´dan %23, Asya´dan %15, Avustralya/Yeni Zelanda´dan %10´luk bir katılım sağlandı.
Bu araştırmaya göre, geçtiğimiz 20 senede yapılan geliştirmeler kadının iş hayatındaki konumunu daha iyi bir hale getirse de, kadınlar kariyer, temsil ve eşitlik açısından halen erkeklerin gerisinde. Araştırmaya katılan firmaların çalışan kadına olan bakış açısı geleneksel kalmaya devam ederse, gelecekte de iş hayatında kadın-erkek eşitliği sağlanacak gibi durmuyor.
Firmaların yetenekli kadın işgücü havuzu yaratamaması da kadınların iş hayatındaki yerlerini sağlamlaştırmalarını engelliyor. Gelecek on yılda kadının temsilinde nasıl bir artış beklendiğini öğrenmek ister misiniz? Buyurun, oranlara bakalım.

Önümüzdeki on yılda işgücünde kadının temsili Amerika ve Kanada´da %39´dan yüzde 40´a, Latin Amerika´da yüzde 36´dan yüzde 49´a, Avustralya ve Yeni Zelanda´da yüzde 35´den yüzde 40´a, Asya´da ise yüzde 25´den yüzde 28´e çıkacağı beklentisi var.

Kadınlar, destek birimlerinde rol oynuyor
Kadınların İş Gücü´ne Katılım Araştırması´nın sonuçlarına göre, dünyadaki iş gücünün %40´ını kadınlar oluşturuyor ve ağırlıklı olarak destek birimlerinde çalışıyorlar. Profesyonel seviyede baktığımız zaman ise, kadın iş gücü oranının %38 olduğunu görüyoruz. Çalışan kadınların %20´si direktör rollerinde, %26´sı kıdemli müdür olarak, %33´ü ise müdür seviyesinde görev almakta.

 


Cinsiyet eşitliği için yönetim desteği şart

İş yerlerinde kadın-erkek eşitliğini sağlamak için üst yönetimin desteği şart. Araştırmaya katılan firmaların %57´si üst yönetimin, cinsiyet eşitliğini sağlamak adına yapılan çalışmalara katıldığını belirtiyor.
İş yerlerinde, kendisini cinsiyet eşitliğine adamış bir grubun bulunması, kadın ve erkeklerin maaşlarının eşit olması, esnek çalışma saatleri ve evden çalışılabilen programların geliştirmekten kaçınmayan firmalar, kadınların lider rollerde yer almasına olumlu etki ediyor.

İş dünyasında kadıların daha üst seviyeye çıkmasını isteyen işverenler, geleneksel yaklaşımları rafa kaldırmalı. Onlar yerine çeşitli emeklilik programları, cinsiyete göre sağlık programları, yatırım eğitimleri gibi modern uygulamaları hayata geçirmekten kaçınmamak gerek. Bu yöntemleri uygulayan firmalar daha başarılı oluyor. Amerika ve Kanada, emeklilik ve birikim programları gibi kadınlara özel uygulamaları uygulamaya geçiren ülkelerin başında yer alıyor.

Araştırmaya katılan firmaların %50´si kadın sağlığına ve bunu destekleyen programların, kadınları işe almada ve işe devam etmelerinde çok önemli olduğunu vurgularken, firmaların %22´si cinsiyete özel analizler yaptığını söylüyor. Ancak bütün bunlara karşın firmaların sadece %9´u kadınlara özel sağlık programı ve finansal danışmanlık veriyor. Bu oran oldukça az.
Geçen sene gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçları, farklılık ve çeşitlilik programlarına katılan erkeklerin oranının %49´dan %38´e düştüğünü gösteriyor. Ayrıca kadınların adaptasyon, takım yönetimi ve duygusal zeka konularında erkeklerden daha başarılı bir performans ortaya koyduğu görülmüştür.
Ücret eşitliğinde hiç ilerleme yok

Ne yazık ki kadının iş gücünde temsilinde çok önemli bir yeri olan ücret eşitliği konusunda 2014 yılı araştırmasından beri hiçbir ilerleme yok. Kadın-erkek ücret eşitliğinde ülkelerin sıralaması şöyle: Amerika ve Kanada %40 ile birinci sırada yer alırken, Avrupa %28 ile ikinci sırada yer alıyor. Asya ise %25 ile üçüncü sırada. Ücret eşitliğinde dünya genelindeki oran %34 iken, Kadınların İş Gücüne Katılımı Araştırması´na katılan firmaların %29´unun performans göstergelerinde cinsiyeti dikkate aldığı görülüyor. Ayrıca, kadınların sadece %28´inin kâr/zarar tablosu gerektiren işlerde yer aldığını da söyleyebiliriz.

 

 

/resimler/2018-12/3/1216171824324.jpg

 

 


Firmalar kadınları iş dünyasında tutmaya odaklanmalı.

Bir iş kadınının, kadınların iş dünyasındaki yeriyle ilgili söylediklerine birlikte bakalım mı?

Mercer IMETA bölgesi pazarlama direktörü Işıl Çayırlı Ketenci, kadınların iş hayatındaki önemini vurgulamıştır. Kadınların iş dünyasına katılmasının ya da kariyerlerine devam etmelerinin ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacağını savunan Ketenci, iş kadınlarının performansa ve iş sonuçlarına değer kattığını söylüyor.
İş dünyasında kadınların temsilinin, firmaların kadını işe çekme, onu geliştirme ve işin içinde tutma stratejileriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan başarılı pazarlama direktörü, kadınları iş dünyasında, özellikle de üst düzey rollerde bulundurmanın tüm coğrafyadaki iş dünyasında ayrıştırıcı bir etken olduğunu söylüyor. Ketenci, ?´Firmalar, ücret ve terfi çalışanlarına eşit şartlar sağlamalı ve kadınları iş hayatında tutmaya odaklanmalı. Ülkemizde son zamanlarda özellikle ücret eşitliği, esnek çalışma modelleri gibi konularda kadının çalışmasını destekleyecek çalışmaların öncü firmaların adım atmasıyla arttığını görüyoruz ama bunların içselleştirilmesi ve genele yayılması gerekiyor.´´ şeklinde konuşuyor.

 

Kadın liderlerin sayısını arttırmak hedeflenmeli

PERYÖN başkanı Sevilay Pezek Yangın, bu araştırmanın kadının iş dünyasındaki etkinliğinin artması için yol gösterici olduğunu ifade ederken, şunları söylüyor: ?´Araştırma, kadının iş dünyasındaki şartlarının iyileştirilmesine ve faaliyetinin arttırılmasına yönelik alınması gereken önlemlere, hayata geçirilmesi tavsiye edilen uygulamalara dikkat çekmesi nedeniyle büyük önem taşımakta. Türkiye´de kadının iş hayatına katılımı %30 oranındayken, kadın yöneticilerin oranı ise %12,2. Kadın CEO´ların oranı ise %2 düzeyinde gözüküyor.´´ Yangın, sözlerini şöyle sürdürüyor: ?´Kadınlar iş dünyasında ?Finans işlerinden anlamaz, duygusal davranır, ekip yönetemez´ gibi yargılarla uğraşmak zorunda kalıyor. Yapılan araştırmalar ise bu yargıların yanlış olduğunu gösteriyor. Araştırmalar, kadınların ilişki yönetimi, birden fazla işi aynı anda yapabilme, sonuç odaklı olma konularında daha yetkin olduğunu söylüyor. Kadınlardan anneliği, eş görevini, ev işlerini de kariyerleriyle birlikte yürütmeleri bekleniyor. Kadınlar, eğitim hayatlarından başlayarak yönetimdeki pozisyonlar için teşvik edilmeli; bu, kadın liderliğin teşviki ve istihdamda kadınların istihdama katılımı için şart.´´