Uyku Probleminin en yaygın 5 hatası

Carousel Fashıon Show Göz Kamaştırdı

Günlük Hayatta Enerjiden Nasıl Tasarruf Edilir

Kadınların Rolünü Güçlendiriyoruz

Kadın Girişimcilere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar

Saç Bakımında Kilin Önemi

Gülben Ergen Bursalı Hayranlarıyla Buluştu

Sermayesiz İş Fikirleri Nelerdir?Kadınlar İş Hayatında Erkek Gibi Davranmak Zorunda Hissediyor

İş hayatında kadın-erkek eşitsizliği konusu her geçen gün farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. ¨Kültürde Kadın Gücü¨ araştırması sonuçları kadınların iş hayatında erkek gibi davranmak zorunda hissettiğini ortaya koydu.

İş gücünün yüzde ellisinden daha çoğunun kadın olduğu bilinen kültür sanat dalındaki kadın heveslilerinin ve idarecilerin istek ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak için hazırlanan `Kültürde Kadın Gücü´ araştırmasıyla Türkiye´'de yaratıcı sektörlerde yer alan kadın yöneticilerinin yanayları, etkileri ve bulundukları rolleri incelendi.

"`Kültürde Kadın Gücü´" araştırmasının diğer sonuçlarına göre;

- Cinsiyet denkliği ilkelerine sahip çıkan kültür-sanat kuruluşlarında çalışmanın daha öncelikli olduğunu tebarüz eden kadın çalışanlar, eş zamanda hayallerindeki işte çalışmanın, üretkenliğin, entelektüel tatminin ve sosyal faydanın bu alanda çalışma konusunda kendilerini motive ettiğini söylüyor. Bu sektörde yer alan kadın çalışanlar ve idarecilerin yüzde sekseninin fiziki çalışma ortamlarından, yüzde yetmiş dokuzunun iş arkadaşlarından ve yüzde 72.5´'inin üst kademe idarecilerden tatmin olduğu ortaya çıkıyor.

- Araştırmaya katılan kadınların yüzde yetmiş ikisi kariyerlerinde ilerlemek istediğini dile getiriyor ve yüzde elli beşi idareci olmaya hazır olduğunu eklemeden geçmiyor. Bu denli yüksek oranlar, kültür-sanat dalındaki yöneticilik pozisyonlarında istikbalde daha fazla kadının olacağını işaret etmektedir.

- Üst mertebe kadın idarecilerin yüzde elli altısı, bu dalda kadın olmanın zorluk yaratmadığını belirtiyor, buna rağmen erkek idarecilerin fikirlerinin daha fazla ciddiye alındığını düşünüyor.

- Kültür sanat dalında verilen maaşların, diğer sektörlere oranla daha az olduğunu düşünen kadın çalışanların yüzde altmış altısı, maaşlarının aylık masraflarını karşılamak için yeterli olmadığı için yüzde 53'´ü geçinmek için ebeveynlerinden, yüzde 39´unun ise eşlerinden/partnerlerinden desteğe ihtiyaç duyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu´'nun son bilgilerine göre de, 2017 senesinden itibaren Türkiye´de erkeklerin iş oranı yüzde 72.5 olduğu zaman kadınların iş oranı ise yüzde 33.6 oldu. 2017 senesinde kadınların işsizlik oranı yüzde 14.1 iken, erkek işsizlik oranı olan yüzde 9.4´'e göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Cinsiyet Açığı Endeksi, Türkiye'nin kadınların iş gücüne katılımı, teknik ve profesyonel rollerde simgelenmesinde 131. sırada olduğunu belirtiyor. Bu yönde, 255 sanatçının katılmasıyla yapılan `Kültürde Kadın Gücü ´araştırması, kültür-sanat dalının kadın işçi yoğunluklu yenilikçi bir alan olarak görülmesine karşın terfi, kariyer gelişimi, işe alım ve maaş gibi mevzularda eşitsizliğin çeşitli seviyelerde göründüğü ortaya koyuluyor.