Uyku Probleminin en yaygın 5 hatası

Carousel Fashıon Show Göz Kamaştırdı

Günlük Hayatta Enerjiden Nasıl Tasarruf Edilir

Kadınların Rolünü Güçlendiriyoruz

Kadın Girişimcilere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar

Saç Bakımında Kilin Önemi

Gülben Ergen Bursalı Hayranlarıyla Buluştu

Sermayesiz İş Fikirleri Nelerdir?Malulen Emeklilik Nedir, Şartları Nelerdir, Kimler Malulen Emekli Olabilir?

Birçok sigortalı çalışan iş gücü kaybı yaşadıklarında malullük maaşı alıp alamayacaklarını merak etmektedirler.

İş hayatında verimli çalışmaya engel olacak ya da iş görebilirlik durumunu etkileyen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonrası, iş gücü kaybının kurumlarca tespit edilmesiyle sigortalı çalışan malulen emekli olur. Peki malulen emeklilik nedir ve kimler malulen emekli olabilir? İşte detaylar…

Çalışan sigortalıların iş gücünün %60 oranında kaybedilmesi ve bu durumun Kurum sağlık kurulunca tespit edilmesi halinde kişiler malullük maaşı alabilirler.

Birçok sigortalı çalışan iş gücü kaybı yaşadıklarında malullük maaşı alıp alamayacaklarını merak etmektedirler. Yasaya göre şu kişiler malul olabilir:

“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü, kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. “

En temel dikkat edilmesi gereken konulardan biride sigortalıların maluliyete ilişkin raporlarını sağlık hizmetleri sunucuları veremez. Yasaya göre mutlaka Kurum Sağlık Kurulu’nca bu durumun tespit edilmesi gereklidir.

Malullük Aylığı Koşulları Nelerdir?

İş gücü kaybının %60 ve üzerinde olduğu Kurum Sağlık Kurulu’nca tespit edilen kişilerin malul aylığından faydalanabilmeleri için koşullar şöyledir:

  • En az 11 yıldır sigortalı çalışan olması ve 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemiş olması, (eğer başka birinin bakımına muhtaç olduğu derece malul ise sigorta koşulu aranmaksızın 1800 gün yaşlılık, malul, ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalıdır)
  • Yaşadığı maluliyet nedeniyle sigortalı çalıştığı yerden ayrılması ve faaliyetlerine son vermesi,
  • Kişinin kendi adına bağımsız ve Kurum genel sağlık sigortası dahil, prim borcu bulunmaması,
  • Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gereklidir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kendi hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b’li), hizmet akdine tabi (4/a’lı) çalışan sigortalılar için:

*Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içerisinde talepte bulunacak kişiler için),

*Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi.

4/c’li Kamu çalışanları için:

*Maluliyetin tespit edilebilmesi için Sağlık Kurulu’ndan alınan rapor,

*Malulen emekliye sevkle ilişkin, emekliliğe sevk onayı.

Malul Aylığı Kesilme Koşulları

5510 Sayılı Kanun kapsamında kişilerin malul aylığının kesilmesi için; yabancı bir ülke mevzuatı kapsamın içerisinde çalışma durumları ya da kontrol muayeneleri sonucu malullük durumunun ortadan kalkmış olması halleri gereklidir.

(Kontrol Muayenesi: Hak sahiplerinin raporlarında belirtilen rahatsızlıkların ortadan kalkıp kalkmadığının tespiti amacıyla Kurumca muayeneye tabi tutulması durumudur.)