Uyku Probleminin en yaygın 5 hatası

Carousel Fashıon Show Göz Kamaştırdı

Günlük Hayatta Enerjiden Nasıl Tasarruf Edilir

Kadınların Rolünü Güçlendiriyoruz

Kadın Girişimcilere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar

Saç Bakımında Kilin Önemi

Gülben Ergen Bursalı Hayranlarıyla Buluştu

Sermayesiz İş Fikirleri Nelerdir?Süt İzni Nedir? Çalışan Anne Süt İznini Nasıl Kullanır?

Anneliğin iş hayatı veya sosyal hayat gibi bir ayrımı yoktur. Annelerin çocukları için her zaman görevleri vardır ve bu görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu görevlerden birisi de annelerin çocukların büyümesi ve gelişmesi için belli aylık olana kadar emzirmesi ve süt vermesidir. Bunun için de anne olan memurlara ülkemiz de süt izni adı verilen bir izin uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan ve 13 Nisan 2016 tarihli, 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin “I. Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler” başlıklı kısmında ki Süt İzni başlıklı bölümünde, “657 sayılı kanunun 104 maddesinin D fıkrasında şu hüküm yer almaktadır;

"Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır."

Bunun yanında diğer yandan aynı maddenin F fıkrasında doğum yapan memur için süt izni verilmeden yarım gün izin hakkı tanınmıştır.

SÜT İZNİ TALEBİ NEDİR?

Memur olan kişi doğum yaptıktan sonra analık ile ilgili verilen izin süresi bitiminde yarım gün izin hakkı mı kullanacak yoksa süt izin hakkından mı yararlanacak bunu kuruma dilekçe vererek ibraz etmelidir.

ÇALIŞAN ANNENİN SÜT İZNİ SÜRESİ NE KADAR?

Çalışan anneler için süt izni süreleri bulunmaktadır. Bu süre memur için doğum sonrası verilen analık izin bitim tarihinden itibaren ilk altı ay için günlük 3 saat, ikinci altı ayda ise günlük bir buçuk saattir.

Bunun yanında diğer seçenek olan yarım gün izin başlığında;

"Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır… Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."

Hükmü yer almaktadır. Yarım gün izin süresi mi yoksa süt izni mi alınacağına anne kendisi karar vermeli ve hayatına uygun şekilde davranmalıdır.

ÖZEL SEKTÖRDE SÜT İZNİ KAÇ SAATTİR?

Kamu’da olduğu gibi özel sektör’de de çalışan anneler süt izni kullanabilirler. Ama bu durum devlettekinden biraz farklıdır. Özel sektör’de 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmek için çalışan kadınlar günlük bir buçuk saat izinli sayılır. Bu sürenin hangi saatlerde olacağını ve kaça bölüneceğini anne karar verecektir. Süt izni kullanan özel sektör çalışanlarının, izni kullandığı süre de çalışma süresi içerisinde sayılır.

SÜT İZNİ TOPLU KULLANILABİLİR Mİ?

Türkiye Cumhuriyetinde süt izninin amacı her gün düzenli olarak bebeğin beslenmesini sağlamak için verilir. Yani bu süt izninin toplu bir şekilde kullanımı mümkün değildir. Ayrıca bu sürenin toplu şekilde kullanılmayacağına dair İş Kanunu’nda madde de bulunmaktadır.